Žaloba podaná dne 20. března 2008 - Meister v. OHIM

(Věc F-37/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Herbert Meister (Alicante, Španělsko) (zástupce: H.-J. Zimmermann, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení konkludentního rozhodnutí OHIM zamítajícího stížnost žalobce týkající se údajných pochybení v jeho hodnotících zprávách

Návrhová žádání žalobce

zrušit konkludentní rozhodnutí předsedy OHIM ze dne 3. ledna 2008, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 27. srpna 2007;

uložit OHIM zaplatit žalobci jako náhradu nemajetkové újmy částku (ve výši určené podle uvážení Soudu);

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) náhradu nákladů řízení;

podpůrně zrušit rozhodnutí předsedy OHIM, doručené žalobci dne 7. ledna 2008, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 27. srpna 2007.

____________