2020 m. gruodžio 3 d. Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., , Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-515/13 RENV ir T-719/13 RENV Ispanijos Karalystė ir kt. / Komisija

(Byla C-662/20 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantės: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E., Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., ir Aluminios Cortizo, S.A.U., atstovaujamos advokatų J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Lico Leasing, S.A.U. ir Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Apeliančių reikalavimai

pripažinti, kad apeliacinio skundo pagrindai priimtini ir pritarti tiems pagrindams,

panaikinti 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-515/13 RENV ir T-719/13 RENV, Ispanijos Karalystė ir kt. / Komisija1 ,

panaikinti 2013 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimą 2014/200/ES dėl valstybės pagalbos SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) kurią suteikė Ispanija tam tikriems finansinės nuomos susitarimams taikoma apmokestinimo sistema, taip pat vadinama Ispanijos mokestinės nuomos sistema2 ir, konkrečiai, jo 1 straipsnio 1 dalį, kiek joje Ispanijos mokestinės nuomos sistema pripažįstama valstybės pagalba, o nepatenkinus šio reikalavimo – 4 straipsnio 1 dalį, kiek joje nurodoma susigrąžinti visą pagal iš EIG investuotojų,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės prašo Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamą sprendimą ir pateikia tokus pagrindus:

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė SESV 107 straipsnio 1 dalį dėl priemonės atrankumo. Konkrečiai kalbant, apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą analizuodamas neva  IMNS „atrankumą sektorių atžvilgiu“ (pirma dalis). Subsidiariai, jei Teisingumo Teismas nepritartų apeliacinio skundo pirmojo pagrindo pirmai daliai, apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas Sąjungos teismų jurisprudenciją dėl mokesčių administratoriaus neva turimos diskrecijos (antra dalis).

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai taikė teisėtų lūkesčių apsaugos principą.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai taikė pagalbos susigrąžinimui taikomus principus.

____________

1 EU:T:2020:434

2 OL L 144, 2014, p. 1.