Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice din 17 iunie 2008 - De Fays/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-97/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Concediu de boală - Absență nemotivată - Procedură de arbitraj)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Chantal De Fays (Bereldange, Luxemburg) (reprezentanţi: P.-P. Van Gehuchten şi P. Reyniers, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: D. Martin şi K. Herrmann, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziilor Comisiei care aplică în cazul reclamantei articolul 60 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și, pe de altă parte, o cerere de daune interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 283, 24.11.2007, p. 45.