Rettens dom af 15. juli 2020 – Irland m.fl. mod Kommissionen

(Sagerne T-778/16 og T- 892/16) 1

(Statsstøtte – støtte gennemført af Irland – afgørelse, hvorved en støtte erklæres uforenelig med det indre marked og ulovlig og kræves tilbagesøgt – forhåndsafgørelser på skatteområdet (tax rulings) – selektive skattefordele – armslængdeprincippet)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger i sag T-778/16: Irland (ved K. Duggan, M. Browne, J. Quaney og A. Joyce, som befuldmægtigede, bistået af P. Gallagher og M. Collins, SC, P. Baker, QC, og barristers S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman og B. Doherty)

Sagsøgere i sag T-892/16: Apple Sales International (Cork, Irland) og Apple Operations Europe (Cork) (ved advokaterne A. von Bonin og E. van der Stok, D. Beard, QC, og barristers A. Bates, L. Osepciu og J. Bourke)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved P.-J. Loewenthal og R. Lyal, som befuldmægtigede)

Intervenient i sag T-778/16 til støtte for sagsøgeren: Storhertugdømmet Luxembourg (ved T. Uri, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne D. Waelbroeck og S. Naudin)

Intervenient i sag T-892/16 til støtte for sagsøgerne: Irland (ved K. Duggan, J. Quaney, M. Browne og A. Joyce, bistået af P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly og B. Doherty)

Intervenient i sag T-778/16 til støtte for sagsøgte: Republikken Polen (ved B. Majczyna, M. Rzotkiewicz og A. Kramarczyk-Szaładzińska, som befuldmægtigede)

Intervenient i sag T-892/16 til støtte for sagsøgte: EFTA-Tilsynsmyndigheden (ved C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski og C. Simpson, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 af 30. august 2016 om statsstøtte SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) ydet af Irland til fordel for Apple (EUT 2017, L 187, s. 1).

Konklusion

1)    Sagerne T-778/16 og T-892/16 forenes med henblik på denne dom.

2)    Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 af 30. august 2016 om statsstøtte SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) ydet af Irland til fordel for Apple annulleres.

3)    Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Irlands omkostninger i sag T-778/16 samt Apple Sales Internationals og Apple Operations Europes omkostninger.

4)    Irland, i sag T-892/16, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Polen og EFTA-Tilsynsmyndigheden bærer deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 38 af 6.2.2017.