Prasība, kas celta 2010. gada 29. oktobrī -Couyoufa/Komisija

(lieta F-110/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Denise Couyoufa (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas lūgums piemērot attiecībā uz viņu izņēmumu saistībā ar obligāto rotāciju

Prasītājas prasījumi:

atzīt 2008. gada 31. jūlija lēmumu par prettiesisku;

atcelt 2010. gada 26. februāra lēmumu, ar kuru noraidīts Couyoufa k-dzes lūgums;

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta prasītājas sūdzība par šo lēmumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________