Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. července 2011 – Zaffino v. Komise

(Věc F-18/11)

„Veřejná služba – Osoby, které si nárokují postavení úředníka nebo zaměstnance Evropské unie – Žaloba – Zjevná nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Itálie) (zástupkyně: S. Costantino, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh žalobce, aby mu bylo přiznáno postavení zaměstnance Evropské unie.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Pasqualino Zaffino ponese vlastní náklady řízení.