Sag anlagt den 19. februar 2009 - Peláez Jimeno mod Parlamentet

(Sag F-13/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Josefina Peláez Jimeno (Relegem - Asse, Belgien) (ved avocat M. Casado García-Hirschfeld)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at indplacere sagsøgeren som tjenestemand på prøve i en lønklasse og på et løntrin, der er lavere end det, hvori hun var indplaceret som midlertidigt ansat.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens indplaceringsafgørelse af 8. februar 2008, hvorved sagsøgeren blev indplaceret i den nye kategori "AST", lønklasse 1, løntrin 5, som tjenestemand på prøve, som stadfæstet ved Europa- Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 12. november 2008 om afslag på klagen.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________