Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' Novembru 2008 - Di Bucci vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-23/08)1

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 116, 09.05.2008, p. 33.