Prasība, kas celta 2009. gada 15. aprīlī - van Heuckelom/Europol

(lieta F-43/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo van Heuckelom, Hāga (Nīderlande) (pārstāvji - J. Damminghs un D. Dane, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol)

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 14. jūlija lēmuma, ar kuru prasītājam dienesta pakāpē piešķirts viens vienīgs darba stāža līmenis, kā arī 2009. gada 19. janvāra lēmuma, ar kuru noraidīta sūdzība par pirmo lēmumu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2009. gada 19. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība par 2008. gada 14. jūlija lēmumu, kā arī atcelt iepriekš minēto 2008. gada 14. jūlija lēmumu, ar kuru prasītājam no 2008. gada 1. aprīļa piešķirts viens vienīgs darba stāža līmenis;

piespriest Europol atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________