USNESENÍ PŘEDSEDY TŘETÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

4. června 2009

Věc F-78/08

Carlo Locchi

v.

Komise Evropských společenství

„Smírné urovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se C. Locchi v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2008 o vyloučení žalobce z konečného seznamu úředníků vybraných pro osvědčovací postup za rok 2007, a v důsledku toho, rovněž co se týče osvědčovacího postupu za rok 2007, ze seznamu vybraných nejlépe hodnocených kandidátů, jakož i seznamu kandidátů oprávněných k účasti na vzdělávacím programu, jakož i zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2007, týkajícího se obecných prováděcích ustanovení článku 45a služebního řádu úředníků.

Rozhodnutí: Věc F-78/08, Locchi v. Komise, se vyškrtává z rejstříku Tribunálu. Komise zaplatí žalobci paušální částku 4 000 eur, který se naopak vzdává všech svých nároků, včetně těch, které se týkají nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné urovnání sporu v řízení u Soudu pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články69 a74)