EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

28 päivänä helmikuuta 2013

Asia F‑47/12

M

vastaan

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Sovintoratkaisu – Työjärjestyksen 69 artiklan 1 kohta – Asianosaisten virkamiestuomioistuimen aloitteesta tekemä sopimus – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa M vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan lääkevirasto (EMA) 15.9.2011 tekemän päätöksen, jolla häneltä evättiin työkyvyttömyyskorvaus.

Ratkaisu: Asia F‑47/12, M vastaan EMA, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä M:n ja Euroopan lääkeviraston tekemän sopimuksen seurauksena. M ja Euroopan lääkevirasto vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sopimuksen mukaisesti

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 3 kohta)