Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. septembra 2020 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation - Francija) – Cali Apartments SCI (C‑724/18), HX (C‑727/18)/Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Združeni zadevi C-724/18 in C-727/18)1

(Predhodno odločanje – Direktiva 2006/123/ES – Področje uporabe – Ponavljajoča se kratkoročna oddaja opremljenih prostorov v najem prehodnim strankam, ki na tem naslovu ne prijavijo stalnega prebivališča – Nacionalna ureditev, ki za nekatere občine določa sistem predhodnega dovoljenja in tem občinam nalaga, naj opredelijo pogoje za izdajo dovoljenj, določenih s tem sistemom – Člen 4(6) – Pojem ,sistem dovoljenj‘ – Člen 9 – Utemeljitev ‒ Nezadostna ponudba stanovanj za dolgotrajno oddajanje v najem po dostopnih cenah – Sorazmernost – Člen 10 – Zahteve glede pogojev za izdajo dovoljenj)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeći stranki: Cali Apartments SCI (C‑724/18), HX (C‑727/18)

Toženi stranki: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Izrek

Člena 1 in 2 Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu je treba razlagati tako, da se ta direktiva uporablja za ureditev države članice v zvezi z dejavnostmi poslovne in neposlovne ponavljajoče se kratkoročne oddaje opremljenih bivalnih prostorov v najem za plačilo prehodnim strankam, ki na tem naslovu ne prijavijo stalnega prebivališča.

Člen 4 Direktive 2006/123 je treba razlagati tako, da nacionalna ureditev, v skladu s katero je za opravljanje nekaterih dejavnosti oddaje bivalnih prostorov v najem potrebno predhodno dovoljenje, spada pod pojem „sistem dovoljenj“ v smislu točke 6 tega člena.

Člen 9(1)(b) in (c) Direktive 2006/123 je treba razlagati tako, da je nacionalna ureditev, ki iz razlogov zagotavljanja zadostne ponudbe stanovanj za dolgotrajno oddajanje v najem po dostopnih cenah za nekatere dejavnosti ponavljajoče se kratkoročne oddaje opremljenih bivalnih prostorov v najem za plačilo prehodnim strankam, ki na tem naslovu ne prijavijo stalnega prebivališča, predpisuje sistem predhodnega dovoljenja, ki se uporablja v nekaterih občinah, v katerih je napetost glede najemnin posebej izrazita, utemeljena s pomembnim razlogom, ki se nanaša na javni interes odpravljanja pomanjkanja stanovanj, namenjenih za oddajo v najem, in sorazmerna z zastavljenim ciljem, ker tega cilja ni mogoče doseči z manj omejevalnim ukrepom, zlasti ker bi bil naknadni pregled prepozen, da bi bil lahko resnično učinkovit.

Člen 10(2) Direktive 2006/123 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi o vzpostavitvi sistema, ki opravljanje nekaterih dejavnosti oddajanja opremljenih bivalnih prostorov v najem za plačilo pogojuje s predhodnim dovoljenjem, ki temelji na merilih, ki se nanašajo na to, da se zadevni prostor „ponavljajoč[e] se kratkoročn[o]“ oddaja v najem „[…] prehodnim strankam, ki na tem naslovu ne prijavijo stalnega prebivališča“, in ki lokalnim organom podeljuje pristojnost, da v okviru, določenem s to ureditvijo, natančneje določijo pogoje za dodelitev dovoljenj, določenih s tem sistemom, glede na cilje socialne raznolikosti in glede na značilnosti lokalnih trgov bivalnih prostorov ter potrebo po tem, da se ne povečuje pomanjkanje stanovanj, ki lahko po potrebi vključujejo obveznost nadomestitve v obliki hkratne spremembe prostorov, ki se uporabljajo za druge namene, v bivalne prostore, če so ti pogoji dodelitve v skladu z zahtevami iz te določbe in če je to obveznost mogoče izpolniti v preglednih in dostopnih pogojih.

____________

1 UL C 35, 28.1.2019.