Prasība, kas celta 2008. gada 10. janvārī - Brune/Komisija

(lieta F-5/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Markus Brune, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - H. Mannes, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasības priekšmets un tiesvedības apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu neiekļaut prasītāju EPSO konkursa AD 26/05 rezerves sarakstā tādēļ, ka viņš nesaņēma pietiekamu punktu skaitu

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas 2007. gada 10. maija lēmumu un 2007. gada 2. oktobra lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība, un atzīt EPSO rezerves sarakstu par spēkā neesošu;

pakārtoti, atcelt atbildētājas 2007. gada 10. maija lēmumu un 2007. gada 2. oktobra lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība, un piespriest atbildētājai iekļaut prasītāju EPSO rezerves sarakstā AD/26/05;

pakārtoti tam, atcelt atbildētājas 2007. gada 10. maija lēmumu un 2007. gada 2. oktobra lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība, un piespriest atbildētājai noteikt jaunu datumu, paredzot atbilstošu sagatavošanās laiku, kad prasītājs varētu piedalīties mutvārdu pārbaudījumā, un izvērtēt iespēju viņu iekļaut rezerves sarakstā, pamatojoties uz piemērotiem kritērijiem;

piespriest atbildētājai norādīt pamatojumu 2007. gada 10. maija lēmumam un ļaut apskatīt 2007. gada 6. marta mutvārdu pārbaudījuma protokolu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

piesardzības labad taisīt aizmugurisku spriedumu.

____________