A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. november 22-i ítélete - Dittert kontra Bizottság

(F-109/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Érdempontok - Hiányos személyi akta - Az érdempontok kihagyása az ún. "Sysper" elektronikus előmeneteli aktából - Műszaki üzemzavar - A* előléptetési bizottság - A felettes által javasoltnál alacsonyabb előmeneteli pontszám megítélése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és K. Herrmann)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A kinevezésre jogosult hatóság által hozott azon határozat megsemmisítése, amelyben a Bizottság a felperes főigazgatóságán előléptethető tisztviselők névsorából tévedésből kifelejtett, a Bizottság tisztviselőjeként dolgozó felperesnek az e főigazgatóság által kértnél kevesebb érdempontot ítélt meg, amely pontszám nem volt elegendő a felperesnek a 2005-ös előléptetési időszak során történő előléptetéséhez.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának Daniel Dittert számára a 2005-ös előléptetési időszak során történő előléptetéshez szükséges számú érdempontnál kevesebb érdempontot odaítélő határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának a 2005. november 23-i 85-2005. sz. Közigazgatási Tájékoztatóban megjelent, a 2005-ös előléptetési időszak során előléptetett tisztviselők névsorát tartalmazó határozatát, annak José Maria Carpi Badía nevét nem tartalmazó részében.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi saját, valamint a felperes költségeinek viselésére.

____________

1 - HL C 281., 2006.11.18., 47.o.