Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. septembra 2010 - Lebedef in Jones proti Komisiji

(Zadeva F-29/09)1

(Javna uslužbenci - Uradniki - Plače - Člen 64 Kadrovskih predpisov - Člena 3(5), prvi pododstavek, in 9 priloge XI h Kadrovskih predpisom - Korekcijski koeficient - Enako obravnavanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) in Trevor Jones (Ernzen, Luksemburg) (zastopnika: F. Frabetti in J.-Y. Vergnaud, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: K. Zieleśkiewicz in M. Bauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena izenačitev kupne moči plač v Luxembourgu z ravnjo kupne moči plač v Bruslju in, podredno, predlog za razglasitev ničnosti plačilnih list tožečih strank, izdanih od 15. junija 2008.

Izrek

Tožba se zavrne.

G. Lebedef in T. Jones skupaj nosita stroške, z izjemo stroškov Sveta Evropske unije.

Svet Evropske unije, intervenient, nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 129, 6.6.2009, str. 21.