Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 28. septembra 2011

Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-12/11)1

(Javni uslužbenci - Poklicna bolezen - Priznanje invalidnosti - Zahteva za nadaljevanje poklicne dejavnosti - Odškodninski zahtevek)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Tožba za razglasitev ničnosti zavrnitve zahteve tožeče stranke za nadaljevanje njenih poklicnih dejavnosti zaradi molka organa ter za celotno izplačilo njene uradniške plače, izračunane od 1. avgusta 2003, in odškodnine, oboje vključno z zamudnimi obrestmi po stopnji 7 % na leto od 1. avgusta 2003.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    A. Hecqu se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 113, 9.4.2011, str. 22.