Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 octombrie 2014 - AY/Consiliul

(Cauza F-23/11 RENV)1

(Funcție publică – Funcționari – Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare – Promovare – Exercițiul de promovare 2010 – Evaluare comparativă a meritelor – Decizia de a nu îl promova pe reclamant)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AY (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și A. F. Jensen, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Consiliului de a nu îl include pe reclamant pe lista funcționarilor promovați în gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010 și repararea prejudiciului moral suferit. Cauza T-167/12 P trimisă de Tribunal spre rejudecare după casareDispozitivulRespinge acțiunea.AY suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate în cauzele F-23/11, T-167/12 P și F-23/11 RENV, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Consiliul Uniunii Europene în cauza F-23/11.Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate în cauzele T-167/12 P și F-23/11 RENV.