Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. april 2011 – Behmer mod Parlamentet

(Sag F-76/08) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 285 af 8.11.2008, s. 56.