Rikors ippreżentat fl-24 ta' Jannar 2008 - Tomas vs Il-Parlament

(Kawża F-13/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Litwan

Partijiet

Rikorrent: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakhstan) (rappreżentant: M. Michalauskas, avocat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni ta' l-Awtorità tal-Ħatra tat-tkeċċija tar-rikorrent u r-rimedju għad-dannu morali u materjali mġarrab.

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni ta' l-Awtorità tal-Ħatra tat-tkeċċija tar-rikorrent;

tikkundanna lill-konvenut għall-ħlas tas-somma ta' EUR 125 000 lir-rikorrent bħala rimedju għad-dannu morali u materjali mġarrab;

tikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.

____________