Жалба, подадена на 9 юли 2010 г. - Moschonaki/Комисия

(Дело F-55/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Chrysanthe Moschonaki (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението, с което се отказва да се разгледа кандидатурата на жалбоподателката за длъжността асистент библиотекар и осъждането на Комисията да ѝ плати обезщетение за материалните и неимуществените вреди.

Искания на жалбоподателката

да се отмени решението на ОН от 30 септември 2009 г., с което се отказва да се разгледа кандидатурата на жалбоподателката, подадена вследствие на обявата за свободно работно място COM/2009/1379 за длъжността асистент библиотекар в DGT.D.3;

доколкото е необходимо, да се отмени решението на ОН от 31 март 2010 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателката, подадена на 28 декември 2009 г. по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица;

да се присъди на жалбоподателката обезщетение от 30 000 EUR за претърпените от нея материални и неимуществени вреди;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________