Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. ožujka 2015. – Marcuccio protiv Komisije

(predmet F-62/13)1

(Isključenje zastupnika stranke iz postupka – Neodređivanje novog zastupnika – Tužitelj je prestao odgovarati na pozive Službeničkog suda – Obustava postupka)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: A., odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o ustezanju 500 eura i pet ustezanja od po 504,67 eura naknade za invalidnost tužitelja, za mjesece od srpnja do prosinca 2012. Izreka rješenjaObustavlja se postupak o tužbi F 62/13, Marcuccio/Komisija.L. Marcuccio snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.