Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – DEI/Comisia

(Cauza T-421/09 RENV)1

[„Concurență – Abuz de poziție dominantă – Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro de energie electrică – Decizie de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE – Articolul 86 alineatul (3) CE – Obligaţia de motivare – Proporţionalitate – Libertate contractuală”]

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atena, Grecia) (reprezentant: P. Anestis, avocat)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Republica Elenă (reprezentanți: P. Mylonopoulos și K. Boskovits, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou, agent, asistat de A. Oikonomou, avocat)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și prin care se urmărește anularea Deciziei C(2009) 6244 final a Comisiei din 4 august 2009 de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării constatate în Decizia Comisiei din 5 martie 2008 privind acordarea sau menținerea în vigoare de către Republica Elenă a drepturilor de extracție a lignitului acordate DEI.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată şi cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Republica Elenă suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 11, 16.1.2010.