Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. září 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-99/11)1

„Veřejná služba – Odměna – Platba zadržované části odměny – Právní zájem na podání žaloby – Zjevně nepřípustná žaloba “

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení konkludentního rozhodnutí Komise, které zamítá žádost žalobce, aby mu byla vyplacena dlužná zadržovaná část odměny za období od 1. června 2005 do 31. července 2010 Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.