Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 28. junija 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-44/11)1

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, vložena s telefaksom v roku za vložitev tožbe, podaljšanemu zaradi oddaljenosti za deset dni – Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh – Različni tožbi – Prepozna tožba)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Predlog, naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela, ker je uradni zdravnik Komisije od zdravnika tožeče stranke zahteval nekatere informacije v zvezi z zdravljenjem zadnjenavedene.

Izrek

1.    Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne kot očitno neutemeljena.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 186, 25.6.2011, str. 34.