Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. ožujka 2021. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Harman International Industries/AB SA

(predmet C-175/21)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Harman International Industries

Tuženik: AB SA

Prethodno pitanje

Treba li članak 36. drugu rečenicu UFEU-a u vezi s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije1 , kao i u vezi s člankom 19. stavkom 1. drugom rečenicom Ugovora o Europskoj uniji tumačiti na način da im se protivi sudska praksa nacionalnih sudova država članica koja se temelji na tome da sudovi:

–    prilikom prihvaćanja zahtjeva nositelja žiga u pogledu zabrane uvoza, stavljanja na tržište, nuđenja, oglašavanja robe obilježene žigom Unije, nalaganja povlačenja s tržišta ili uništavanja takve robe,

–    prilikom donošenja odluke u postupku izricanja zaštitne mjere o zapljeni robe obilježene žigom Unije,

u odlukama upućuju na „predmete koji nisu stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje”, slijedom čega se, zbog općenite formulacije odluke, utvrđivanje toga na koje se predmete obilježene žigom Unije odnose izrečeni nalozi i zabrane (odnosno utvrđivanje toga koji predmeti nisu stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje) prepušta tijelu izvršenja, to se tijelo prilikom navedenog utvrđivanja oslanja na izjave nositelja žiga ili alate koje je dostavio nositelj žiga (uključujući informatičke alate i baze podataka), a mogućnost osporavanja tih utvrđenja tijela izvršenja pred sudom u postupku o meritumu isključena je ili ograničena prirodom pravnih sredstava koje tužitelj ima u postupku izricanja zaštitne mjere ili u postupku izvršenja?

____________

1 SL 2017., L 154, str. 1.