2021 m. gegužės 26 d. Tribunale di Trieste (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GE / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Byla C-328/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Trieste

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: GE

Atsakovas: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 604/20131 27 straipsnį reikia aiškinti taip:

•    jei asmeniui, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 604/2013 23 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, nėra pateikta Reglamento (ES) Nr. 604/2013 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta atmintinė, sprendimas dėl perdavimo savaime tampa nepataisomai negaliojantis (ir tai, galbūt, lemia, kad valstybė narė, kuriai asmuo pateikė naują prašymą, tampa atsakinga už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą),

•    ar taip: pareiškėjas turi teisme įrodyti, kad procedūros rezultatas būtų kitoks, jei jis būtų gavęs atmintinę?

2.    Ar Reglamento Nr. 604/2013 27 straipsnį reikia aiškinti taip:

•    jei asmeniui, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 604/2013 23 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, nėra pateikta Reglamento (ES) Nr. 603/2013 29 straipsnyje numatyta atmintinė, sprendimas dėl perdavimo savaime tampa nepataisomai negaliojantis (ir tai, galbūt, lemia, kad vėliau reikia pasiūlyti galimybę pateikti naują tarptautinės apsaugos prašymą),

•    ar taip: pareiškėjas turi įrodyti, kad procedūros rezultatas būtų kitoks, jei jis būtų gavęs atmintinę?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) (OL L 180, 2013, p. 31.).