2010. augusztus 17-én benyújtott kereset - De Britto Patricio-Dias kontra Bizottság

(F-66/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének a megsemmisítése annyiban, amennyiben az a felperest a III. teljesítmény-szintbe sorolta és annak két előléptetési pontot adott.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2010. május 12-i R/98/10. sz. határozatát, és amennyiben szükséges a 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést;

kötelezze az alperest a méltányosan megállapított 25 000 euró megfizetésére;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________