Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Belgia) 21. mail 2021 – Monument Vandekerckhove NV versus Stad Gent, menetlusse astujad: Denys NV, Aelterman BVBA

(kohtuasi C-316/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Monument Vandekerckhove NV

Vastustaja: Stad Gent

Menetlusse astujad: Denys NV, Aelterman BVBA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta1 artikli 63 lõike 1 teist lõiku tuleb eraldi ja koostoimes liidu õigusest tulenevate võrdse kohtlemise, diskrimineerimiskeelu ja läbipaistvuse põhimõtete kohaldamise ulatusega hankemenetluses tõlgendada nii, et kui avaliku sektori hankija tuvastab, et üksus, kelle suutlikkusele ettevõtja toetub, ei vasta kvalifitseerimise tingimustele, siis on tal kohustus nõuda ettevõtjalt selle üksuse asendamist, või nii, et kirjeldatud olukorras on avaliku sektori hankijal võimalus nõuda üksuse asendamist, kui ta soovib teha valiku selle ettevõtja kasuks?

2.    Kas on olemas asjaolusid, mille korral pole avaliku sektori hankijal olenevalt ka hankemenetluse kulgemisest, tuginedes võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtetele (enam) kohustust või õigust nõuda üksuse asendamist?

____________

1     ELT 2014, L 94, lk 65.