Vispārējās tiesas 2020. gada 15. decembra rīkojums – Junqueras i Vies/Parlaments

(Lieta T-24/20) 1

(Prasība atcelt tiesību aktu – Institucionālās tiesības – Parlamenta loceklis – Privilēģijas un imunitāte – Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums, ka ir konstatēta Eiropas Parlamenta deputāta amata vietas vakance – Pieteikums steidzami uzņemties iniciatīvu apstiprināt Eiropas Parlamenta deputāta imunitāti – Nepārsūdzami tiesību akti – Nepieņemamība)

Tiesvedības valoda spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spānija) (pārstāvis: A. Van den Eynde Adroer, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: F. Drexler, N. Görlitz un C. Burgos)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts atcelt, pirmkārt, konstatāciju par prasītāja amata vietas vakanci no 2020. gada 3. janvāra, ko Parlamenta priekšsēdētājs paziņoja 2020. gada 13. janvāra plenārsēdē, un, otrkārt, apgalvoto pēdējā minētā noraidījumu attiecībā uz pieteikumu steidzamā kārtā uzņemties iniciatīvu ar mērķi apstiprināt prasītāja imunitāti, ko 2019. gada 20. decembrī prasītāja vārdā iesniedza Eiropas Parlamenta deputāte Riba i Giner, pamatojoties uz Parlamenta reglamenta 8. pantu.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt kā nepieņemamu.

Par Spānijas Karalistes pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj.

Oriol Junqueras i Vies atlīdzina tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas radušies tiesvedībā T-24/20 R.

Spānijas Karaliste savus saistībā ar pieteikumu par iestāšanos lietā radušos tiesāšanās izdevumus sedz pati.

____________

1 OV C 68, 2.3.2020.