Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. ožujka 2021. uputio Tribunal administratif de Dijon (Francuska) – M. X/Préfet de Saône-et-Loire

(predmet C-206/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal administratif de Dijon

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: M. X

Tuženik: Préfet de Saône-et-Loire

Prethodno pitanje

Dovode li članak 7. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 4. Direktive 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. 1 , zato što se njima zahtijeva da osoba bude zdravstveno osigurana i ima dostatna sredstva kako ne bi postala teret za sustav socijalne pomoći, do neizravne diskriminacije […] na štetu osoba koje zbog svojeg invaliditeta ne mogu obavljati profesionalnu djelatnost ili mogu obavljati samo ograničenu djelatnost te se tako mogu naći u situaciji u kojoj nisu sposobne ostvariti dostatna sredstva za vlastito uzdržavanje, a da se pritom znatno, pa čak i nerazumno ne koriste sustavom socijalne pomoći države članice u kojoj borave?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004, L 158, str. 77)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42 i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.).