Kanne 30.10.2007 - Smadja v. komissio

(Asia F-135/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniele Smadja (New Delhi, Intia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde ja pääasialliset perusteet

Sen komission tekemän kantajan, joka oli alun perin palkkaluokan A*15, tason 4, virkamies, nimittämistä koskevan päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan palkkaluokaksi A*15, taso 1, sillä perusteella, että kantaja nimitettiin ulkosuhteiden pääosastoon (RELEX) kuuluvan osaston B johtajaksi sen jälkeen, kun hänen alkuperäinen nimityksensä oli kumottu. Vahingonkorvausvaatimus aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

Kantajan nimittämistä koskeva 21.12.2006 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin siinä nimitetään kantaja johtajaksi palkkaluokkaan A*15, tasolle 1, ja vahvistetaan hänen ikälisänsä 1.11.2005 saakka sillä perustella, että kantaja nimitettiin ulkosuhteiden pääosastoon (RELEX) kuuluvan osaston B "Monenkeskiset suhteet ja ihmisoikeudet" johtajaksi 15.11.2005 sen jälkeen, kun hänen alkuperäinen nimityksensä kyseiseen virkaan oli kumottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-218/02, Napoli Buzzanca v. komissio, 29.9.2005 antamalla tuomiolla

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 25 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, aineellisesta vahingosta ja kantajan uran vaarantamisesta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________