Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 30. septembra 2015 – Schönberger/Računsko sodišče

(Zadeva F-14/12 RENV)

(Javni uslužbenci – Uradniki – Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2011 – Zavrnitev napredovanja– Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: O. Mader, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropske unije (zastopnika: B. Schäfer in Í. Ní Riagáin Düro, agenta)Predmet Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2011 ne napreduje v naziv AD 13.IzrekTožba se zavrne kot delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena.V zadevah F-14/12 in F-14/12 RENV P. Schönberger nosi svoje stroške in stroške Računskega sodišča Evropske unije.V zadevi T-26/14 P Računsko sodišče Evropske unije nosi svoje stroške in stroške P. Schönbergerja.

____________