Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     13 päivänä tammikuuta 2004

asiassa C-453/00 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Kühne & Heitz NV vastaan Productschap voor Pluimvee en Eieren1

    (Siipikarjanliha ( Vientituki ( Ennakkoratkaisupyynnön esittämättä jättäminen ( Lopullinen hallintopäätös ( Yhteisöjen tuomioistuimen tällaisen päätöksen tekemisen jälkeen ennakkoratkaisuasiassa antaman tuomion

vaikutus ( Oikeusvarmuus ( Yhteisön oikeuden ensisijaisuus ( Yhteistyön periaate ( EY 10 artikla)

    (Oikeudenkäyntikieli: hollanti)

    (Väliaikainen käännös; lopullinen käännös julkaistaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa)

Asiassa C-453/00, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa Kühne & Heitz NV ja Productschap voor Pluimvee en Eieren ennakkoratkaisun yhteisön oikeuden ja erityisesti EY 10 artiklaan perustuvan yhteistyön periaatteen tulkinnasta,

yhteisöjen tuomioistuin, toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann ja J. N. Cunha Rodrigues sekä tuomarit A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric (esittelevä tuomari) ja S. von Bahr, julkisasiamies: P. Léger, kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett, on antanut 13.1.2004 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

EY 10 artiklaan perustuva yhteistyön periaate edellyttää, että hallintoelimen, jolle on esitetty hakemus lopullisen hallintopäätöksen uudelleen tutkimisesta, jotta se ottaisi huomioon yhteisöjen tuomioistuimen tällä välin antaman, sovellettavaa oikeussääntöä koskevan tulkinnan, on tutkittava uudelleen tämä päätös, jos

(sillä on kansallisen lainsäädännön mukaan toimivalta muuttaa tätä päätöstä

(kyseisestä päätöksestä on tullut lopullinen sitä viimeisenä oikeusasteena käsitelleen kansallisen tuomioistuimen tuomion takia

(tämä tuomio perustui yhteisöjen tuomioistuimen tämän tuomion jälkeen antama oikeuskäytäntö huomioon ottaen virheelliseen yhteisön oikeuden tulkintaan, johon päädyttiin esittämättä yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymystä, vaikka EY 234 artiklan kolmannessa kohdassa määrätyt edellytykset täyttyivät

(kyseessä oleva henkilö on kääntynyt hallintoelimen puoleen välittömästi saatuaan tietää kyseisestä oikeuskäytännöstä.

____________

1 - EYVL C 61, 24.2.2001.