Tožba, vložena 17. septembra 2013 – ZZ proti REA

(Zadeva F-88/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke, da se mater tožeče stranke na podlagi člena 2(4) Priloge VII h Kadrovskim predpisom šteje kot vzdrževan otrok.

Predlog tožeče stranke

Odločba PMO.l, vročena 28. novembra 2012, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke z dne 20. julija 2012 o tem, da naj se mater tožeče stranke na podlagi člena 2(4) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za obdobje od 1. novembra 2012 do 31. oktobra 2013 šteje kot vzdrževan otrok, naj se razglasi za nično;

tožeči stranki naj se dodeli odškodnina v višini 1000 EUR, s pridržkom spremembe in/ali povečanja, iz naslova nepremoženjske škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi sitnosti in prizadetosti, nastalih zaradi odločb o zavrnitvi zahteve in pritožbe, podanih v predhodnem postopku;agenciji naj se naloži plačilo stroškov.