Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 31.12.2020 – RTL Television GmbH v. Grupo Pestana S.G.P.S., S.A. ja SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Asia C-716/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal de Justiça

Pääasian asianosaiset

Valittaja: RTL Television GmbH

Vastapuolet: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 27.9.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/83/ETY1 1 artiklan 3 kohdassa olevaa käsitettä ”edelleenlähetys kaapeleitse” tulkittava siten, että sen alaan kuuluu paitsi yleisradio-organisaation suorittama toisen yleisradio-organisaation lähetyksen samanaikainen lähettäminen, myös yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikainen ja kokonaan kaapeleitse tapahtuva yleisölle välittäminen (riippumatta siitä, onko se, joka kyseisen yleisölle välittämisen toteuttaa, yleisradio-organisaatio)?

Onko satelliitin välityksellä lähetettyjen televisiokanavan lähetysten samanaikainen välittäminen antennijohtojen kautta hotellihuoneissa sijaitseviin televisiovastaanottimiin kyseisten lähetysten edelleen lähettämistä, joka kuuluu 27.9.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/83 1 artiklan 3 kohdassa olevan käsitteen alaan?

____________

1     Tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta 27.9.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/83/ETY (EYVL 1993, L 248, s. 15).