Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 maj 2014 – Delcroix mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-11/13)(1 )

(Personalmål – Tjänsteman – Europeiska utrikestjänsten – Chef för en delegation i ett tredjeland – Förflyttning till utrikestjänstens säte – Uppdraget som delegationschef har upphört i förtid)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicola Delcroix (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (ombud: inledningsvis R. Metsola och S. Marquardt, därefter S. Marquardt)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om förflyttning av Nicola Delcroix till en tjänst vid sätet för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder och om upphörande av hans uppdrag som chef för Europeiska unionens delegation i Republiken Djibouti.

Domslut

Beslutet om förflyttning av Nicola Delcroix till sätet för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder och således om förtida upphörande av hans uppdrag som chef för Europeiska unionens delegation i Republiken Djibouti, vilket delgetts honom genom en skrivelse av den 8 mars 2012, ogiltigförklaras.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Nicola Delcroix rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 123, 27.4.2013, s.29.