29. jaanuaril 2010 esitatud hagi - Hecq versus komisjon

(kohtuasi F-10/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (esindaja: L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata taotlus hüvitada 100% ulatuses erinevaid ravikulusid.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse vaikimisi arvatavasti 7. aprillil 2009 tehtud otsus jätta rahuldamata hageja 7. detsembri 2008. aasta taotlus, millega ta palub personalieeskirjade artiklit 73 kohaldades täies ulatuses hüvitada kolm raviteenust, st 6. oktoobri 2008. aasta kuupäevaga konsultatsioon psühhiaatriga, selle sama psühhiaatri poolt välja kirjutatud ning hagejale 21. oktoobril 2008 väljastatud ravimid ning 1. detsembri 2008. aasta kuupäevaga konsultatsioon arstiga;

vajalikus osas tühistada ametisse nimetava asutuse 20. oktoobri 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 25. juuni 2009. aasta taotlus asjaomase 7. aprilli 2009. aasta vaikimisi tehtud otsuse peale;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________