TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2011 m. rugsėjo 12 d.

Byla F‑98/10

Francesca Cervelli

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ekspatriacijos išmoka – Prašymas dėl peržiūros – Nauji ir esminiai faktai – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo F. Cervelli prašo panaikinti Komisijos sprendimą atmesti jos prašymą peržiūrėti sprendimą, kuriuo atsisakyta skirti jai ekspatriacijos išmoką.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Nurodyti ieškovei padengti visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl atsisakymo peržiūrėti galutinį sprendimą – Priimtinumas – Sąlyga

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Sprendimas, kurio per nustatytą terminą jo adresatas neapskundė, šio asmens atžvilgiu tampa galutinis. Tačiau nauji ir esminiai faktai gali pagrįsti prašymo peržiūrėti galutiniu tapusį ankstesnį sprendimą pateikimą.

Ieškinys dėl sprendimo atsisakyti peržiūrėti galutiniu tapusį sprendimą pripažįstamas priimtinu, jeigu paaiškėja, kad prašymas peržiūrėti iš tiesų buvo grindžiamas naujais ir esminiais faktais. Kita vertus, jeigu paaiškėja, kad prašymas peržiūrėti nepagrįstas tokiomis aplinkybėmis, ieškinys dėl sprendimo atsisakyti peržiūrėti turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

Teisiniai sprendimo, kuriuo panaikinamas aktas, padariniai, be bylos šalių, kyla tik su pačiu panaikintu aktu tiesiogiai susijusiems asmenims ir toks sprendimas gali būti naujas faktas tik šiems asmenims.

Be to, sprendimas, kurį priėmė ne suinteresuotąjį asmenį įdarbinusi, o kita institucija, juo labiau negali būti laikomas nauju ir esminiu faktu. Šiuo klausimu, nors pagal vieningos viešosios tarnybos principą, įtvirtintą Amsterdamo sutarties 9 straipsnio 3 dalyje, visų Sąjungos institucijų visiems pareigūnams ir tarnautojams taikomos tos pačios nuostatos, šis principas nereiškia, kad institucijos privalo vienodai naudotis Pareigūnų tarnybos nuostatų joms suteikta diskrecija vertinti; atvirkščiai, personalo valdymo srityje joms taikomas „autonomijos principas“.

(žr. 19, 20 ir 23–25 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo Valentini prieš Komisiją, 231/84, 14 punktas; 1988 m. kovo 8 d. Sprendimo Brown prieš Teisingumo Teismą, 125/87, 13 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo Gimenez prieš Regionų komitetą, T‑220/95, 72 punktas; 1998 m. kovo 24 d. Nutarties Becret-Danieau ir kt. prieš Parlamentą, T‑232/97, 43 punktas; 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Inpesca prieš Komisiją, T‑186/98, 40, 47 ir 48 punktai; 2009 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo Boudova ir kt. prieš Komisiją, T‑271/08 P, 48 punktas.