Predlog za sprejetje predhodneo odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 26. februarja 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Zadeva C-122/21)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Get Fresh Cosmetics Limited

Nasprotna stranka: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2) Direktive Sveta 87/357/EGS1 z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov razlagati tako, da opredeljuje izdelke iz odstavka 1 tega člena kot izdelke, ki imajo, čeprav niso živila, tako obliko, vonj, barvo, izgled, embalažo, etiketiranje, prostornino ali velikost, da jih potrošniki, zlasti otroci, utegnejo zamenjati za živila in jih zato dajati v usta, sesati ali zaužiti, kar bi bilo lahko nevarno, ker objektivni in preverjeni podatki kažejo, da bi lahko to povzročilo na primer zadušitev, zastrupitev ali predrtje oziroma zaprtje prebavnega trakta?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali nosi dokazno breme v zvezi s tem pristojni nadzorni organ države članice?

____________

1 UL 1987, L 192, str. 49.