A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. január 29-i végzése – Brus kontra Bizottság

(F-79/12. sz. ügy)1

„Közszolgálat – Tisztviselők – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok ismertetése – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Karel Brus (Zaventem, Belgium) (képviselő: J. Duvekot ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall, J. Baquero Cruz és W. Roels meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A személyzeti szabályzat 11. cikke megsértésének megállapítása érdekében indított fegyelmi eljárást követően a felperest beosztásából eltávolító és nyugdíjának összegét csökkentő bizottsági határozatok megsemmisítése iránti kérelem.A végzés rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.K. Brus maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.