Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour dʼappel de Paris (Frankrig) den 29. april 2015 – Granarolo SpA mod Ambrosi Emmi France SA

(Sag C-196/15)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour dʼappel de Paris

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Granarolo

bestået i adskillige år uden ra

mmekontrakt eller eneret

saftale, vedrører erstatning uden for kontrakt?Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, finder denne forordnings artikel 5, nr. 1), litra b), så anvendelse på fastlæggelsen af opfyldelsesstedet for den forpligtelse, der ligger til grund for det første spørgsmål?

____________

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 4