Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2021. uputio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Litva) – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(predmet C-88/21)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranka glavnog postupka

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 39. Odluke Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II), osobito njezin članak 39. stavak 3., tumačiti na način da se njime nameće obveza zabrane registracije predmeta za koje je izdano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu iako upozorenje više nije relevantno (vozilo je pronađeno, kazneni postupak u državi članici u kojoj je vozilo pronađeno je obustavljen jer je utvrđeno da u toj državi članici nije počinjeno nikakvo kazneno djelo, država članica koja je unijela upozorenje bila je obaviještena, ali nije poduzela radnje kako bi izbrisala upozorenje iz sustava)?

2.    Treba li članak 39. Odluke Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II), osobito njezin članak 39. stavak 3., tumačiti na način da se njime obvezuje državu članicu koja je pronašla predmet za koji je izdano upozorenje u skladu s člankom 38. stavkom 1. odluke da donese odredbe nacionalnog prava kojima bi se zabranile sve radnje u vezi s pronađenim predmetom osim radnji kojima bi se postigao cilj iz članka 38. (oduzimanje ili korištenje kao dokaza u kaznenom postupku)?

3.    Treba li članak 39. Odluke Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II), osobito njezin članak 39. stavak 3., tumačiti na način da državama članicama dopušta da donesu pravna pravila kojima bi se predvidjele iznimke od zabrane registracije vozila za koja je u SIS-u uneseno upozorenje u skladu s člankom 38. odluke nakon što nadležna tijela države članice poduzmu korake u cilju obavještavanja države članice koja je unijela upozorenje o pronađenom predmetu?

____________