Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Avskrivning av mål T-58/97(1)

(Rättegångsspråk: nederländska)

Genom beslut av den 16 juni 2005 har ordföranden på den femte avdelningen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av mål T-58/97, H. Heringa mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission.

____________

1 - EGT C 142, 10.5.1997.