Acţiune introdusă la 31 octombrie 2007 - Vinci/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-130/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Fiorella Vinci (Schöneck, Germania) (reprezentant: B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că depunerea la dosarul personal a scrisorii pârâtei din 5 martie 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL, a scrisorii din 05 martie 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL și înregistrarea "Medical Certificate" eliberat de dr. Schön la 24 aprilie 2007, precum și înregistrarea rezultatelor vizitei medicale efectuate la Deutsche Klinik für Diagnostik privind starea de sănătate a reclamantei din 2 aprilie 2007 în dosarul medical sunt nelegale;

constatarea nelegalităţii deciziei pârâtei din 3 septembrie 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE prin care aceasta refuză ștergerea datelor personale pe care le conţin documentele menţionate la punctul 1;

constatarea faptului că decizia pârâtei din 5 martie 2007, prin care reclamanta este obligată să efectueze o vizită medicală, este lipsită de efecte juridice;

obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 10 000,00 euro;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În primul capăt de cerere, reclamanta solicită constatarea faptului că depunerea documentelor menţionate în cerere la dosarul personal și la dosarul medical separat este nelegală. Al doilea capăt de cerere vizează constatarea nelegalităţii refuzului pârâtei de a șterge datele personale obţinute în mod ilegal. În motivarea cererii, reclamanta susţine că Staff Rule 5.13.4 a Băncii Central Europene (BCE) s-ar opune atât obținerii cât și înregistrării de date medicale, întrucât aceasta, pe de o parte, nu autorizează prelucrarea categoriilor speciale de date personale prevăzute la articolul 10 din Regulamentul nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare "Regulamentul nr. 45/2001"), și, pe de altă parte, nu prevede, contrar articolului 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 45/2001, niciun scop care face necesară prelucrarea.

În cel de al treilea capăt de cerere, se solicită anularea deciziei Comisiei din 5 martie 2007 prin care s-a dispus obligarea reclamantei să efectueze o vizită medicală. Reclamanta își întemeiază cererea de anulare pe săvârșirea unui abuz de putere, precum și pe nerespectarea normelor fundamentale de procedură ce rezultă din Staff Rule 5.13.4. Potrivit acesteia, numai "Medical Adviser" care funcţionează în cadrul BCE este împuternicit să dispună alte măsuri medicale, de exemplu, efectuarea unei vizite medicale, iar nu și superiorii direcţi ai reclamantei.

În plus, reclamanta solicită repararea prejudiciului moral care i-a fost cauzat prin faptul că a fost obligată să efectueze o vizită medicală completă, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic corespunzător.

____________