Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. srpna 2016 – Cocchi a Falcione v. Komise

(Věc F-134/11)1

„Veřejná služba – Povinnost poskytnout pomoc – Článek 24 služebního řádu – Zamítnutí žádosti o pomoc – Důchody – Čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Žádost o převod nároků na důchod – Zpětvzetí žádosti o převod nároků na důchod, o které se již vede řízení – Nedůvodnost rozhodovat ve věci samé v případě zamítnutí žádosti o pomoc“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgie) a Nicola Falcione (Brusel, Belgie) (zástupci: původně S. Orlandi, J.-N. Nouis a D. de Abreu Caldas, advokáti, poté S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, poté J. Currall a G. Gattinara, poté G. Gattinara, a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobců o pomoc podle článku 24 služebního řádu v návaznosti na zpětvzetí návrhu na převod akceptovaný žalobci po uplynutí přiměřené doby, aby bylo možné využít převodu svých nároků na důchod.

Výrok usnesení

Ve věci F-134/11, Cocchi a Falcione v. Komise již není důvodné rozhodnout ve věci samé.

Giorgio Cocchi, Nicola Falcione a Evropská komise ponesou každý vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 156, 1.6.2013, s. 55.