Tožba, vložena 21. februarja 2013 - Evropska komisija proti Italijanski republiki

(Zadeva C-85/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. Manhaeve, L. Cimaglia, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Italijanska republika s tem, da ni:

sprejela potrebnih predpisov, da bi aglomeracijam Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo in Vigevano (Lombardija), s populacijskim ekvivalentom nad 10000, ki odvajajo v sprejemne vode, ki štejejo za "občutljiva območja" v smislu člena 5 Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, zagotovila kanalizacijske sisteme za komunalne odpadne vode v smislu člena 3 te direktive,

sprejela potrebnih predpisov, da bi v aglomeracijah Pescasseroli (Abruci), Aviano Capoluogo, Krmin, Gradišče ob Soči, Gradež, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile (Furlanija - Julijska krajina), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardija), Pesaro, Urbino (Marke), Alta Val Susa (Piemont), Nuoro (Sardinija), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilija), Courmayeur (Aosta) in Thiene (Benečija), s populacijskim ekvivalentom nad 10000, zagotovila, da je komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku ali v drugem primerljivem postopku v skladu s členom 4 Direktive 91/271/EGS,

sprejela potrebnih predpisov, da bi v aglomeracijah Pescasseroli (Abruci), Aviano Capoluogo, Čedad, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Krmin, Gradišče ob Soči, Gradež, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Videm (Furlanija - Julijska krajina), Frosinone (Lacij), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinija) in Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini in Trappeto (Sicilija), s populacijskim ekvivalentom nad 10000, ki odvajajo v sprejemne vode, ki štejejo za "občutljiva območja" v smislu člena 5 Direktive 91/271/EGS, zagotovila, da je komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdelana v postopku, ki je strožji od sekundarnega postopka ali drugega primerljivega postopka v skladu s členom 5 iste direktive,

sprejela potrebnih predpisov, da bi bile komunalne čistilne naprave, zgrajene za izpolnitev zahtev iz členov od 4 do 7 Direktive 91/271/EGS, načrtovane, zgrajene, upravljane in vzdrževane tako, da bi bila zagotovljena zadostna učinkovitost delovanja ob vseh običajnih lokalnih podnebnih razmerah in da bi se pri načrtovanju naprav upoštevalo sezonsko spreminjanje obremenitve v aglomeracijah Pescasseroli (Abruci), Aviano Capoluogo, Čedad, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Krmin, Gradišče ob Soči, Gradež, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Videm (Furlanija - Julijska krajina), Frosinone (Lacij), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardija), Pesaro, Urbino (Marke), Alta Val Susa (Piemont), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinija), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilija), Courmayeur (Aosta) in Thiene (Benečija),

ni izpolnila obveznosti iz členov 3 in/ali 4 in/ali 5 ter 10 Direktive 91/271/EGS;

Italijanski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s tožbo zatrjuje, da Italija na različnih območjih svojega ozemlja ni pravilno izvršila Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode.

Komisija ugotavlja zlasti razne kršitve člena 3 direktive, ki v odstavku 1, drugi pododstavek in v odstavku 2 določa, da morajo države članice za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo v sprejemne vode, ki štejejo med "občutljiva območja", kot so opredeljena v členu 5 te direktive, za aglomeracije s populacijskim ekvivalentom večjim od 10000 najkasneje do 31. decembra 1998 zagotoviti kanalizacijske sisteme, ki so v skladu z zahtevami iz priloge I, oddelek A. V številnih aglomeracijah v deželi Lombardiji, ki spadajo na področje uporabe zgoraj navedenih določb, ta obveznost ni bila pravilno izpolnjena.

Člen 4(1) in (3) Direktive 91/271/EGS poleg tega določa, da so morale države članice zagotoviti, da bo komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, najkasneje do 31. decembra 2000 za vse izpuste iz aglomeracij s PE večjim od 15000 in najkasneje do 31. decembra 2005 za vse izpuste iz aglomeracij s PE med 10000 in 15000 pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku, v skladu z zahtevami iz Priloge I, oddelek B. Komisija je ugotovila, da se te določbe niso spoštovale v številnih aglomeracijah v deželah Abruci, Furlanija - Julijska krajina, Lombardija, Marke, Piemont, Sardinija, Sicilija, Aosta in Benečija.

Dalje člen 5 (2) in (3) določa, da bi morale Države članice zagotoviti, da bodo komunalne odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva območja podvržene strožjemu postopku čiščenja, kot je tisti, opisan v členu 4, in sicer najkasneje do 31. decembra 1998 za vse aglomeracije s PE večjim od 10000. Komisija je ugotovila, da se te določbe niso spoštovale v številnih aglomeracijah v deželah Abruci, Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Marke, Apulija, Sardinija in Sicilija.

Nespoštovanje členov 4 in 5 Direktive 91/271/EGS ima za posledico tudi kršitev člena 10 iste direktive, v skladu s katerim morajo biti komunalne čistilne naprave načrtovane, zgrajene, upravljane in vzdrževane tako, da bi bila zagotovljena zadostna učinkovitost delovanja ob vseh običajnih lokalnih podnebnih razmerah.

____________

1 - UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 26.