Beroep ingesteld op 25 juni 2008 - Z / Commissie

(Zaak F-60/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Z (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om na advies van de invaliditeitscommissie het in artikel 100 van de RAP voorziene voorbehoud op verzoekster toe te passen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 7 september 2007 tot vaststelling van verzoeksters arbeidsvoorwaarden als arbeidscontractant voor hulptaken, voor zover dit besluit voorziet in de toepassing van het voorbehoud van artikel 100 RAP;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________