Predmet C‑38/13

Małgorzata Nierodzik

protiv

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Rejonowy w Białymstoku)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 1999/70/EZ – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Članak 4. – Pojam ,uvjeti zapošljavanja’ – Otkazni rok za raskid ugovora o radu na određeno vrijeme – Različito postupanje prema radnicima zaposlenima na neodređeno vrijeme“

Sažetak – Presuda Suda (osmo vijeće) od 13. ožujka 2014.

1.        Socijalna politika – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Direktiva 1999/70 – Uvjeti zapošljavanja – Pojam – Otkazni rok za raskid ugovora o radu na određeno vrijeme – Uključenost

(Direktiva Vijeća 1999/70, Prilog, čl. 4, t. 1.)

2.        Socijalna politika – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Direktiva 1999/70 – Radnici koji obavljaju isti posao – Isti posao – Pojam – Radnici koji se nalaze u usporedivoj situaciji – Kriteriji procjene – Narav posla, uvjeti stručnog osposobljavanja i radni uvjeti – Ocjena nacionalnog suda

(Direktiva Vijeća 1999/70, Prilog, čl. 3. t. 2. čl. 4. t. 1.)

3.        Socijalna politika – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Direktiva 1999/70 – Zabrana diskriminacije radnika zaposlenih na određeno vrijeme – Nacionalni propis kojim se predviđa primjena različitih otkaznih rokova za raskid ugovora o radu na određeno vrijeme i za raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme – Neuzimanje u obzir radnog staža radnika – Opravdanje koje se temelji na trajanju i stabilnosti radnog odnosa – Nedopuštenost

(Direktiva Vijeća 1999/70, Prilog, čl. 4. t. 1.)

1.        Odlučujući kriterij za utvrđivanje je li neka mjera obuhvaćena pojmom uvjeti zapošljavanja u smislu članka 4. točke 1. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme, iz Priloga Direktivi 1999/70 o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, je onaj zapošljavanja to jest radnog odnosa uspostavljenog između radnika i njegovog poslodavca. Tumačenje navedenog članka koje bi isključivalo iz definicije pojma ,uvjeti zapošljavanja’ uvjete raskida ugovora na određeno vrijeme, kao što je otkazni rok, smanjilo bi, protivno cilju dodijeljenom toj odredbi, područje primjene zaštite od diskriminacije, koja se pruža radnicima na određeno vrijeme.

(t. 25., 27.)

2.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 31.‑33.)

3.        Članak 4. točku 1. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme iz Priloga Direktivi 1999/70 o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme, koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, treba tumačiti na način da mu je protivan nacionalni propis koji za raskid ugovorâ o radu na određeno vrijeme u trajanju duljem od šest mjeseci predviđa mogućnost primjene fiksnog otkaznog roka od dva tjedna neovisno o radnom stažu predmetnog radnika, dok je trajanje otkaznog roka za raskid ugovora na neodređeno vrijeme utvrđeno na temelju radnog staža predmetnog radnika i može iznositi od dva tjedna do tri mjeseca kad se ove dvije kategorije radnika nalaze u usporedivim položajima.

Različito postupanje kad je riječ o uvjetima zapošljavanja između radnika zaposlenih na određeno vrijeme i radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme ne može se opravdati kriterijem koji na općenit i apstraktan način upućuje na samo trajanje zaposlenja. Priznavanjem da je sama privremena narav radnog odnosa dovoljna za opravdanje jedne takve razlike oduzela bi se srž ciljevima Direktive 1999/70 i Okvirnog sporazuma, budući da bi se primjenom jednog takvog kriterija produljilo održavanje nepovoljnog položaja radnika na određeno vrijeme. Jednako tako, stabilnost radnog odnosu koju bi ugovor o radu na određeno vrijeme trebao promicati ne može biti objektivan razlog u smislu članka 4. točke 1. Okvirnog sporazuma.

(t. 38.‑40. i izreka)