Acțiune introdusă la 21 iulie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-70/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008.

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008, mai precis partea din acest raport întocmită de EUROSTAT pentru aceeași perioadă.

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________