2010 m. kovo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Daake prieš VRDT

(Byla F-17/10)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Simone Daake (Alikantė, Ispanija), atstovaujama advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ginčo dalykas bei aprašymas

2009 m. gruodžio 4 d. VRDT sprendimo, kuriuo atmetamas ieškovės prašymas atlyginti nuostolius, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Įpareigoti VRDT atlyginti materialinę žalą, atitinkančią skirtumą:

pirma, tarp atlyginimo, kurį ji nuo 2005 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. spalio 31 d. faktiškai gavo kaip sutartininkė pagal Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3 straipsnį, ir bedarbio pašalpos, kurią ji gavo nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki šiandien, ir,

antra, tarp atlyginimo, į kurį ji, kaip laikina tarnautoja, turi teisę remiantis Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu nuo 2005 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., ir bedarbio pašalpos, į kurią ji turi teisę nuo 2008 lapkričio 1 d. iki šiandien, apskaičiuotos pagal jos atlyginimą, kuris jai priklauso už 2008 m. spalio mėn. remiantis Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu ir

kompensuoti dėl to patirtus nuostolius, susijusius su senatvės pensija ir kitomis išmokomis, atlyginimais ir priemokomis, atsižvelgiant į paaukštinimą, kurio dėl darbo rezultatų ji galėjo pagrįstai tikėtis 2008 balandžio 1 d., ir

panaikinti 2009 m. gegužės 6 d. ir 2009 m. gruodžio 4 d. VRDT sprendimus, jei to reikia priteisiant reikalaujamus nuostolius;

priteisti iš VRDT Tarnautojų teismo nuožiūra nustatyto dydžio moralinę žalą dėl diskriminacijos, kurią ji patyrė kitų VRDT darbuotojų atžvilgiu;

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

____________